Program Yang Belum Lulus

Program Yang Belum Mendapat Kelulusan Pinjaman PTPTN

point2
Doktor Falsafah Pengajian Islam
point2
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah & Kepimpinan)
point2
Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin & Falsafah)
point2
Sarjana Pengajian Islam (Syariah)
point2
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah)
point2
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab & Tamadun Islam)
point2
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan)
point2
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)
point2
Sarjana Perakaunan
point2
Sarjana Ekonomi Islam (Kewangan & Perbankan Islam)
point2
Sarjana Teknologi Maklumat (Pengurusan Teknologi Maklumat)
point2
Sarjana Keusahawanan dan Inovasi
point2
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
point2
Sarjanamuda Ekonomi

Program yang TIDAK mendapat pinjaman PTPTN

point2
Sarjana Keselamatan Siber
point2
Sarjana Sains (Geosains Petroleum & Magister Teknik (Geosains Petroleum Terapan) UKM-ITB