Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Semakan Permohonan

Keputusan Permohonan Kemasukan Semester 1 Sesi 2019-2020 (Pengambilan September 2019) boleh disemak seperti tarikh berikut:

: Sila klik di pautan muat turun mengikut program masing-masing untuk capaian maklumat penting seperti struktur yuran pengajian, borang laporan pemeriksaan kesihatan dan lain-lain.

Bil
Program
Tarikh Mula Semakan / Pengesahan Tawaran
Tarikh Akhir Pengesahan Tawaran
Senarai Untuk Tindakan
Catatan
1

FTSM & FKAB Pascasiswazah (Sepenuh/Separuh Masa)

26/06/2019 09/07/2019 Muat Turun
2 FTSM Prasiswazah (Eksekutif) 07/08/2019 20/08/2019 Muat Turun
3 Fakulti Perubatan  (Ijazah Doktor Perubatan)UKM UNPAD 24/07/2019 31/07/2019 Muat Turun
4 Prasiswazah Sepenuh Masa (UKM International) 01/08/2019 18/08/2019 Muat Turun
5 Prasiswazah & Pascasiswazah (Eksekutif & PBJJ) - Selain FTSM 30/08/2019 10/09/2019 Muat Turun *Status permohonan program di bawah fakulti berikut akan dimaklumkan kemudian:

-FPI - Prasiswazah PBJJ dan Pascasiswazah

-FEP - Sarjana Keusahawanan dan Inovasi & Sarjana Perakaunan

-FSSK - Sarjana Muda Psikologi (Pusat KB)

-FKAB - Pascasiswazah

-FPEND - Pascasiswazah

-FST - Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti

SENARAI PETUNJUK FAKULTI
No. Singkatan Fakulti
1 FEP Ekonomi & Pengurusan
2 FTSM Teknologi & Sains Maklumat
3 FST Sains & Teknologi
4 FKAB Kejuruteraan dan Alam Bina
5 FPI Pengajian Islam
6 FPEND Pendidikan
7 FUU Undang-Undang
8 FSSK Sains Sosial dan Kemanusiaan
9 FSK Sains Kesihatan
10 FGG Pergigian
11 FPER Perubatan
12 FFAR Farmasi

 

Popups Powered By : XYZScripts.com