Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Semakan Permohonan

Keputusan Permohonan Kemasukan Semester 2 Sesi 2018-2019 (Pengambilan Februari/Mac 2019) boleh disemak seperti tarikh berikut:

: Sila klik di pautan muat turun mengikut program masing-masing untuk capaian maklumat penting seperti struktur yuran pengajian, borang laporan pemeriksaan kesihatan dan lain-lain.

Bil
Program
Tarikh Mula Semakan / Pengesahan Tawaran
Tarikh Akhir Pengesahan Tawaran
Senarai Untuk Tindakan
Catatan
1

FTSM Siswazah (Sepenuh/Separuh Masa)

10/12/2018 22/12/2018 Muat Turun
2 FTSM Pra Siswazah (Eksekutif) 10/12/2018 - -
3 Fakulti Pendidikan Siswazah (Mod Cuti Sekolah) 22/01/2019 08/02/2019 Muat Turun
4 Pra Siswazah & Siswazah (Eksekutif) - Selain FTSM 22/02/2019 06/03/2019 Muat Turun
Popups Powered By : XYZScripts.com