Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Semakan Permohonan

Keputusan Permohonan Kemasukan Semester 2 Sesi 2019-2020 (Pengambilan Februari/Mac 2020) boleh disemak seperti tarikh berikut:

: Sila klik di pautan muat turun mengikut program masing-masing untuk capaian maklumat penting seperti struktur yuran pengajian, borang laporan pemeriksaan kesihatan dan lain-lain.

 

Bil Program Tarikh Mula Semakan / Pengesahan Tawaran Tarikh Akhir Pengesahan Tawaran Senarai Untuk Tindakan

Catatan

1.

FTSM Pascasiswazah (Sepenuh/Separuh Masa)

10/12/2019

24/12/2019

Muat Turun

2.

FPEND               
Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah)

14/01/2020

29/01/2020

Muat Turun

3.

FUU               
Sarjana Undang-undang (Sepenuh/Separuh Masa)

15/01/2020

29/01/2020

Muat Turun

4.

Prasiswazah & Pascasiswazah (Eksekutif & PBJJ) - Selain FTSM

22/02/2020

09/03/2020

Muat Turun

SENARAI PETUNJUK FAKULTI
No. Singkatan Fakulti
1 FEP Ekonomi & Pengurusan
2 FTSM Teknologi & Sains Maklumat
3 FST Sains & Teknologi
4 FKAB Kejuruteraan dan Alam Bina
5 FPI Pengajian Islam
6 FPEND Pendidikan
7 FUU Undang-Undang
8 FSSK Sains Sosial dan Kemanusiaan
9 FSK Sains Kesihatan
10 FGG Pergigian
11 FPER Perubatan
12 FFAR Farmasi

 

Popups Powered By : XYZScripts.com