Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Semakan Permohonan

Keputusan Permohonan Kemasukan Semester 1 Sesi 2018-2019 (Pengambilan September 2018)  boleh disemak di SMPE|Semakan seperti tarikh berikut:

Sila klik di pautan muat turun mengikut program masing-masing untuk capaian maklumat penting seperti struktur yuran pengajian,  borang laporan pemeriksaan kesihatan dan lain-lain.

Bil
Program
Tarikh Mula Pengesahan Tawaran
Tarikh Akhir Pengesahan Tawaran
Senarai Untuk Tindakan
Catatan
1

FTSM Siswazah (Sepenuh/Separuh Masa)

26/06/2018 11/07/2018 Muat Turun
2 FTSM Prasiswazah (Eksekutif) 12/07/2018 26/07/2018 Muat Turun
3 UKM International (Prasiswazah Sepenuh Masa) 14/07/2018 05/08/2018 Muat Turun Bagi calon yang menghantar permohonan selepas tarikh 30 Jun 2018, status permohonan masih dalam proses kecuali yang telah menerima email @ SMS daripada PKP. 
4 Prasiswazah & Siswazah (Eksekutif & PBJJ) - Selain FTSM 14/08/2018 27/08/2018 Muat Turun Keputusan bagi program berikut boleh disemak pada 4 September 2018:

  1. Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan
  2. Sarjanamuda Perakaunan

*Pusat Kuala Lumpur sahaja

5 Program Ijazah Doktor Perubatan (UKM UNPAD) 14/08/2018 19/08/2018 Muat Turun
6 Program Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan) & Diploma Siswazah Sains Kepolisan 24/09/2018 08/10/2018 Muat Turun

Bagi calon yang BERJAYA, sila rujuk Senarai Untuk Tindakan di atas serta ambil maklum perkara berikut:

Popups Powered By : XYZScripts.com