Semakan Permohonan

Keputusan Permohonan Kemasukan Semester 1 Sesi 2018-2019 (Pengambilan September 2018) bagi program Siswazah Sepenuh Masa Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (FTSM) boleh disemak mulai 26 Jun 2018 di SMPE|Semakan.

Bagi calon yang BERJAYA, sila buat pengesahan tawaran sebelum 12 Julai 2018 dan sila rujuk senarai semakan untuk tindakan selanjutnya serta ambil maklum perkara berikut:

Keputusan Permohonan Kemasukan Semester 1 Sesi 2018-2019 (Pengambilan September 2018) bagi program Prasiswazah Eksekutif Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (FTSM) akan dimaklumkan kemudian.