Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Senarai Kursus Semester Eksekutif

Penawaran Kursus Sem 1 Sesi Akademik 2018/2019

Program Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 26/04/18)  

Program
Jadual Kuliah
Sarjanamuda Sains Komputer /  Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) / 

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 05/06/18) terkini

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan - Bangi
Sarjanamuda Perakaunan - Bangi
Sarjanamuda Ekonomi - Bangi
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan - KL
Sarjanamuda Perakaunan - KL

 

Program Siswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan  (Kemaskini Terakhir: 01/10/18) terkini

Kohort
Program
Jadual Kuliah
1 Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)
2 Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)

 

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 31/05/18) 

Program
Senarai Kursus
Sarjana Sains (Pengurusan Industri dan Teknologi) /Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 01/06/18) terkini

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri

 

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 01/06/18) terkini

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Undang-Undang Perniagaan
 Sarjana Undang-Undang Harta Intelek
 

 

Penawaran Kursus Sem 3 Sesi Akademik 2017/2018

Program Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 06/04/18) 

Program
Jadual Kuliah
Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) / Sarjanamuda Sains Komputer

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 21/05/18) terkini

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan - Bangi
Sarjanamuda Perakaunan - Bangi
Sarjanamuda Ekonomi - Bangi
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan - KL
Sarjanamuda Perakaunan - KL

 

Penawaran Kursus Sem 2 Sesi Akademik 2017/2018

Program Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 15/12/17) 

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan - Bangi
Sarjanamuda Perakaunan - Bangi
Sarjanamuda Ekonomi - Bangi
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan - KL
Sarjanamuda Perakaunan - KL

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 15/11/17)  

Program
Jadual Kuliah
Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) / Sarjanamuda Sains Komputer

 

Program Siswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan  (Kemaskini Terakhir: 15/03/18) 

Program
Jadual Kuliah
Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)

 

Fakulti Pendidikan (Kemaskini Terakhir: 15/03/18) 

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah)

 

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 09/12/17) 

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Undang-Undang Perniagaan
 Sarjana Undang-Undang Harta Intelek

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 09/12/17) 

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
 Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) Muat Turun

 

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 03/01/18) 

Program
Senarai Kursus
Sarjana Sains (Pengurusan Industri dan Teknologi) /Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan & Komunikasi dan Komputer)

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 22/12/2017) 

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Ekonomi Islam  Muat Turun

 

Penawaran Kursus  Sem 1 Sesi Akademik 2017/2018

Program Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 02/06/17)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan - Bangi
Sarjanamuda Perakaunan - Bangi
Sarjanamuda Ekonomi - Bangi
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan - KL
Sarjanamuda Perakaunan - KL
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan - SKG Kota Damansara


Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 21/08/17)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Komputer / Sarjanamuda Kejuteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia)  


Program Siswazah

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 02/06/17)

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Undang-Undang Perniagaan
 Sarjana Undang-Undang Harta Intelek

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 02/06/17)

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
 Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) Muat Turun

Fakulti Ekonomi & Pengurusan 

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Keusahawanan & Inovasi -KL (Kemaskini Terakhir: 02/06/2017) 
 Sarjana Ekonomi Islam (Kemaskini Terakhir: 14/08/2017) Muat Turun

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

Program
Senarai Kursus
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi & Komputer) (Kemaskini Terakhir: 16/05/17)
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi) / Sarjana Kejuteraan (Sistem Pembuatan) (Kemaskini Terakhir: 08/06/17)

 

Penawaran Kursus  Sem 3 Sesi Akademik 2016/2017 

Program Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 20/06/17)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Komputer / Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) 


Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 23/05/17)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan/Sarjanamuda Perakaunan - KL 
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan / Sarjanamuda Perakaunan / Sarjanamuda Ekonomi - Hujung Minggu UKM Bangi 
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan - SKG Kota Damansara

 

Penawaran Kursus  Sem 2 Sesi Akademik 2016/2017 (06/12/16)

Program Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Komputer
Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan/Sarjanamuda Perakaunan - KL 
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan / Sarjanamuda Perakaunan / Sarjanamuda Ekonomi - Hujung Minggu UKM Bangi 

 

Program Siswazah

Fakulti Pendidikan

Program
Senarai Kursus
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Pengajian Bahasa Melayu) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) Muat Turun

Fakulti Undang-Undang

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Undang-Undang Perniagaan
 Sarjana Harta Intelek

Fakulti Sains & Teknologi

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
 Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) Muat Turun

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Keusahawanan & Inovasi
 Sarjana Ekonomi Islam

 

Penawaran Kursus  Sem 1 Sesi Akademik 2016/2017 (25/05/16)

Program Siswazah

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

Program
Senarai Kursus
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) (Kemaskini Terakhir: 08/06/16)
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi & Komputer)
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi) (Kemaskini Terakhir: 08/06/16)

 

Popups Powered By : XYZScripts.com