Senarai Kursus Semester

Penawaran Kursus Sem 1 Sesi Akademik 2018/2019

Program Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 26/04/18)  

Program
Jadual Kuliah
Sarjanamuda Sains Komputer /  Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) / 

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 05/06/18) terkini

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan – Bangi
Sarjanamuda Perakaunan – Bangi
Sarjanamuda Ekonomi – Bangi
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan – KL
Sarjanamuda Perakaunan – KL

 

Program Siswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan  (Kemaskini Terakhir: 07/08/18) terkini

Program
Jadual Kuliah
Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)

 

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 31/05/18) 

Program
Senarai Kursus
Sarjana Sains (Pengurusan Industri dan Teknologi) /Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 01/06/18) terkini

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri

 

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 01/06/18) terkini

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Undang-Undang Perniagaan
 Sarjana Undang-Undang Harta Intelek

 

Penawaran Kursus Sem 3 Sesi Akademik 2017/2018

Program Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 06/04/18) 

Program
Jadual Kuliah
Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) / Sarjanamuda Sains Komputer

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 21/05/18) terkini

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan – Bangi
Sarjanamuda Perakaunan – Bangi
Sarjanamuda Ekonomi – Bangi
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan – KL
Sarjanamuda Perakaunan – KL

 

Penawaran Kursus Sem 2 Sesi Akademik 2017/2018

Program Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 15/12/17) 

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan – Bangi
Sarjanamuda Perakaunan – Bangi
Sarjanamuda Ekonomi – Bangi
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan – KL
Sarjanamuda Perakaunan – KL

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 15/11/17)  

Program
Jadual Kuliah
Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) / Sarjanamuda Sains Komputer

 

Program Siswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan  (Kemaskini Terakhir: 15/03/18) 

Program
Jadual Kuliah
Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)

 

Fakulti Pendidikan (Kemaskini Terakhir: 15/03/18) 

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah)

 

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 09/12/17) 

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Undang-Undang Perniagaan
 Sarjana Undang-Undang Harta Intelek

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 09/12/17) 

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
 Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) Muat Turun

 

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 03/01/18) 

Program
Senarai Kursus
Sarjana Sains (Pengurusan Industri dan Teknologi) /Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan & Komunikasi dan Komputer)

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 22/12/2017) 

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Ekonomi Islam  Muat Turun

 

Penawaran Kursus  Sem 1 Sesi Akademik 2017/2018

Program Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 02/06/17)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan – Bangi
Sarjanamuda Perakaunan – Bangi
Sarjanamuda Ekonomi – Bangi
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan – KL
Sarjanamuda Perakaunan – KL
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan – SKG Kota Damansara


Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 21/08/17)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Komputer / Sarjanamuda Kejuteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia)  


Program Siswazah

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 02/06/17)

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Undang-Undang Perniagaan
 Sarjana Undang-Undang Harta Intelek

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 02/06/17)

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
 Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) Muat Turun

Fakulti Ekonomi & Pengurusan 

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Keusahawanan & Inovasi -KL (Kemaskini Terakhir: 02/06/2017) 
 Sarjana Ekonomi Islam (Kemaskini Terakhir: 14/08/2017) Muat Turun

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

Program
Senarai Kursus
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi & Komputer) (Kemaskini Terakhir: 16/05/17)
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi) / Sarjana Kejuteraan (Sistem Pembuatan) (Kemaskini Terakhir: 08/06/17)

 

Penawaran Kursus  Sem 3 Sesi Akademik 2016/2017 

Program Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 20/06/17)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Komputer / Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) 


Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 23/05/17)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan/Sarjanamuda Perakaunan – KL 
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan / Sarjanamuda Perakaunan / Sarjanamuda Ekonomi – Hujung Minggu UKM Bangi 
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan – SKG Kota Damansara

 

Penawaran Kursus  Sem 2 Sesi Akademik 2016/2017 (06/12/16)

Program Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Komputer
Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan/Sarjanamuda Perakaunan – KL 
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan / Sarjanamuda Perakaunan / Sarjanamuda Ekonomi – Hujung Minggu UKM Bangi 

 

Program Siswazah

Fakulti Pendidikan

Program
Senarai Kursus
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Pengajian Bahasa Melayu) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) Muat Turun

Fakulti Undang-Undang

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Undang-Undang Perniagaan
 Sarjana Harta Intelek

Fakulti Sains & Teknologi

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
 Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) Muat Turun

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Keusahawanan & Inovasi
 Sarjana Ekonomi Islam

 

Penawaran Kursus  Sem 1 Sesi Akademik 2016/2017 (25/05/16)

Program Siswazah

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

Program
Senarai Kursus
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) (Kemaskini Terakhir: 08/06/16)
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi & Komputer)
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi) (Kemaskini Terakhir: 08/06/16)