Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Senarai Kursus Semester PBJJ

Semester 2 Sesi Akademik 2019/2020 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 10/12/19) terkini

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 2)
Semua Program (Sem 4)
Semua Program (Sem 6) Muat Turun
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 8) 

 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 18/12/19) terkini

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 2, Sem 4, Sem 6, Sem 8
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) - Sem 6
Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) - Sem 6

Semester 1 Sesi Akademik 2019/2020 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 15/10/19)

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Semua Program (Sem 3)
Semua Program (Sem 5) Muat Turun
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 7) 

 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 08/10/19)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 1, Sem 3, Sem 5, Sem 7
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) - Sem 5
Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) - Sem 5

Semester 2 Sesi Akademik 2018/2019 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 29/03/19)

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 2, Sem 4, Sem 6, Sem 8
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) - Sem 4, Sem 8
Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) - Sem 4

 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 13/12/18) 

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 2)
Semua Program (Sem 4)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 6) 
Semua Program (Sem 8)

Semester 1 Sesi Akademik 2018/2019 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 28/09/18) 

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 1, Sem 3, Sem 5, Sem 7
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) - Sem 3, Sem 7
Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) - Sem 3

 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 21/09/18) 

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1)
Semua Program (Sem 3)
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 5) 
Semua Program (Sem 7)

Semester 2 Sesi Akademik 2017/2018 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 15/03/18) 

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 2, Sem 4, Sem 6, Sem 8 
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) - Sem 2, Sem 6, Sem 8
Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) - Sem 2

 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 14/12/17) 

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 2) 
Syariah & Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah (Sem 4) 
Semua Program (Sem 6)
Semua Program (Sem 8) 

Semester 1 Sesi Akademik 2017/2018 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi & Geografi) & Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) - Sem 1
(Kemaskini Terakhir: 04/10/17) 
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 3 (Kemaskini Terakhir: 13/10/17)  
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) & Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 5
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) & Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) - Sem 7

 

Fakulti Pengajian Islam

Program
Senarai Kursus
Semua Program (Sem 1) (Kemaskini Terakhir: 06/10/17) 
Semua Program (Sem 3) 
Semua Program (Sem 5)
Semua Program (Sem 7) 
Popups Powered By : XYZScripts.com