Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Senarai Kursus Semester Sepenuh Masa

Semester 3 Sesi Akademik 2016/2017

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Senarai Kursus
Bachelor in Business Administration (Kemaskini Terakhir: 16/05/2017)

 

Semester 1 Sesi Akademik 2016/2017

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat 

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Komputer
Sarjana Muda Kejuteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia)
Popups Powered By : XYZScripts.com