Senarai Kursus Semester

Penawaran Kursus Semester 3 Sesi Akademik 2016/2017

Fakulti Ekonomi & Pengurusan
Program
Senarai Kursus
Bachelor in Business Administration (Kemaskini Terakhir: 16/05/2017)

 

Penawaran Kursus Semester 1 Sesi 2016/2017

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat 

Program
Senarai Kursus
Sarjanamuda Sains Komputer
Sarjanamuda Kejuteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia)