Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Jabatan Pembangunan Program & Pemasaran

Khairulizwan Bin Ali


Nik Noorsuhaida Binti Ab Kahar

  • 03-8921-5898
  • niksuhaida@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Unit Latihan


Megat Syariffudin Bin Jaimin

  • 03-8921-5329
  • syariffudin@ukm.edu.my

Bidang Tugas


Ali Johari Bin Mohd Sharazlee

  • 03-8921-5329
  • alijohari@ukm.edu.my

Mohd Romaini Khaidir Bin Baharom

Bidang Tugas

Unit Pemasaran


Syahir Hazmi Bin Samsudin

Bidang Tugas


Siti Shahirah Binti Zaharudeen


Norlijah Binti Kadiron


Popups Powered By : XYZScripts.com