Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Pengurusan PKP

Prof. Dr. Norhamidi Bin Muhamad

  • 03-8921-4073
  • pghkmbgn@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr. Mohammad Faidzul Bin Nasrudin


Siti Nabila Binti Mohd Khairi


Prof Madya Dr. Zainol Bin Mustafa


Dr Azahan Awang


Rozita Binti Rani


Popups Powered By : XYZScripts.com