Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Unit Hal Ehwal Siswa & Alumni

Irma Binti Hamilton Hanifah


Muhammad Sahli Bin Arifin

  • 03-8921-5639
  • sahli.arifin@ukm.edu.my

Noraida Binti Mohamad Tajuddin


Ahmad Al-Auwla Bin Basir


Nurul Su’aidah Binti Muhamad Zailani


Muhammad Nur Rabani Bin Mohammad Zani


Mohd Iqhmal Bin Kamaruddin


Popups Powered By : XYZScripts.com