Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Unit Kemasukan

Noor Suzilawati Binti Desa

Bidang Tugas

▸Unit Kemasukan
▸Unit Pengurusan Program & Rekod Pelajar
▸Unit Peperiksaan & Pengijazahan


Ruzita Binti Md Zahid

Bidang Tugas

Unit Kemasukan


Muhammad Taufik Bin Muhammad Sulaiman

Bidang Tugas

Unit Kemasukan


Popups Powered By : XYZScripts.com