Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Unit Pengurusan Program & Rekod Pelajar

Noor Suzilawati Binti Desa

Bidang Tugas

Semua Pengurusan Akademik & Unit Kemasukan


Aznida Binti Mohamed Idris

Bidang Tugas

Fakulti Pengajian Islam (FPI)
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK)
Fakulti Sains Kesihatan (FSK)


Nor Khamsatun Binti Yusak

Bidang Tugas

Fakulti Pengajian Islam (FPI)


Suhaila Hani Binti Ilias

Bidang Tugas

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK)
Fakulti Sains Kesihatan (FSK)


Massarah Binti Abdul Talib

Bidang Tugas

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)
Fakulti Sains & Teknologi (FST)
Fakulti Undang-Undang (FUU)


Narma Binti Hussain

Bidang Tugas

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)


Muhammad Safuan Ismail

Bidang Tugas

Fakulti Sains & Teknologi (FST)
Fakulti Undang-Undang (FUU)


Mohd Firdaus Bin Ibrahim

Bidang Tugas

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina (FKAB)
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (FTSM)
Fakulti Perubatan (FPER)
Fakulti Pendidikan (FPEND)


Salamiah Binti Mohamad

Bidang Tugas

Fakulti Pendidikan (FPEND)


Siti Farhana Binti Ramli

Bidang Tugas

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina (FKAB)
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (FTSM)
Fakulti Perubatan (FPER)


Afifah Binti Sulaiman


Popups Powered By : XYZScripts.com