Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Status Buku Teks Sem 1 2018/2019

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

NO KOD KURSUS TAJUK KURSUS STATUS TERKINI
1. SKAG 1023 Rantau Asia Pasifik -Tukar tajuk
2. SKAG 1043 Biogeografi -Tukar tajuk
3. SKPX 2113 Psikologi Positif -Tukar tajuk
4. SKMB 1033 Fonologi Bahasa Melayu -Tukar tajuk
5. SKMB 3243 Sintaksis Bahasa Melayu Lanjutan -Tukar tajuk
6. SKMB 3223 Leksikografi Bahasa Melayu -Tukar tajuk
7. SKPX 1053 Motivasi & Emosi -Belum sampai
8. SKPX 2013 Statistik & Analisis Data -Belum sampai
9. SKPX 2023 Psikologi Kanak-Kanak & Remaja -Belum sampai
10. SKPX 3013 Teori-Teori Perkembangan Kerjaya -Belum sampai
11. SKPX 3143 Psikologi Abnormal -Belum sampai
12. SKPX 3153 Ergonomik -Belum sampai
13. SKMB 1043 Morfologi Bahasa Melayu -Belum sampai
14. SKPD 1033 Bahasa Inggeris Untuk Sains Sosial -Belum sampai

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

NO KOD KURSUS TAJUK KURSUS STATUS TERKINI
1. EPPE 2033 Prinsip Ekonomi Islam -Belum Sampai
2. EPPD 1033 Prinsip Perakaunan -Tukar Tajuk
3. EPPD 2023 Statistik Untuk Ekonomi Perniagaan -Ada (30/10/2018)

Fakulti Pengajian Islam

NO KOD KURSUS TAJUK KURSUS STATUS TERKINI
1. PPPJ 2443 Terjemahan Arab-Melayu-Arab 2 -Tukar Tajuk

Popups Powered By : XYZScripts.com