Status Buku Teks

Sem 2 2017/2018

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

NO KOD KURSUS TAJUK KURSUS STATUS TERKINI
1. SKAG 1013 Dinamika Persekitaran Global -Sampai 11/4/2018
2. SKMB 1023 Fonetik Bahasa Melayu -Nota Pensyarah
3. SKMP 2024 Metodologi Penyelidikan -Sampai 12/4/2018
4. SKMB 3233 Sejarah Bahasa Melayu -Sampai 12/4/2018
5. SKPX 1033 Persepsi Dan Kognisi -Nota Pensyarah
6. SKPX 2083 Psikologi Perkembangan -Sampai 11/4/2018
7. SKPX 2093 Prinsip Bimbingan Dan Kaunseling -Sampai 11/4/2018

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

NO KOD KURSUS TAJUK KURSUS STATUS TERKINI
1. EPPE 2053 Ekonomi Malaysia -Tukar Tajuk
2. EPPE 2433 Perbankan Islam -Tukar Tajuk
3. EPPA 2413 Undang-Undang Komersan -Sampai 11/4/2018
4. EPPA 2013 Perakaunan Dan Pelaporan Kewangan 1 -Sampai 12/4/2018
5. EPPA 4123 Teori Dan Amalan Perakaunan -Tukar Tajuk
6. EPPA 2813 Perakaunan Untuk Pengurusan -Sampai 4/4/2018
7. EPPD 1043 Matematik Untuk Ekonomi Dan Perniagaan -Sampai 27/4/2018
8. EPPD 1013 Mikroekonomi -Sampai 27/4/2018

 

Fakulti Pengajian Islam

NO KOD KURSUS TAJUK KURSUS STATUS TERKINI
1. PPPY 1122 Maharat Al-Muhadathah wa al- Khatabah Ada 27/3/2018
2. PPPY 1142 Maharat Al-Istima’wa Al-Fahm -Ada 27/3/2018
3. PPPG 3273 Institusi Pemerintahan Islam -Belum Sampai

Kemaskini Terakhir: 30 April 2018