Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Status Bahan Bacaan Sem 2 2018/2019

PEMAKLUMAN BERKAITAN PENUTUPAN KAUNTER BAHAN BACAAN (Kemaskini Terakhir: 29/07/2019)

Adalah dimaklumkan kaunter bahan bacaan DITUTUP (Sabtu & Ahad) sepanjang minggu peperiksaan Semester 2 Sesi 2018/2019. Sekian, terima kasih.

FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN

NO KOD KURSUS TAJUK KURSUS JENIS
BUKU E-BOOK

(MULAI SEM 2 17/18 DAN SETERUSNYA)

1. EPPD1023 MAKROEKONOMI -ADA -
2. EPPD1063 APLIKASI KOMPUTER -ADA -ADA
3. EPPM2073 PENGANTAR PEMASARAN -ADA -ADA
4. EPPD1043 MATEMATIK UNTUK EKONOMI DAN PERNIAGAAN -ADA -ADA
5. EPPD1033 PRINSIP PERAKAUNAN -ADA -ADA
6. EPPD1053 PENGANTAR PENGURUSAN -ADA -ADA
7. EPPD1013 MIKROEKONOMI -ADA -ADA
8. EPPD2023 STATISTIK UNTUK EKONOMI DAN PERNIAGAAN -ADA -ADA
9. EPPM3024 PENGURUSAN DAN STRATEGI PEMASARAN -ADA -
10. EPPA2813 PERAKAUNAN UNTUK PENGURUSAN -ADA
(TAJUK BARU)
-
11. EPPM2114 PENGURUSAN KEWANGAN -ADA -
12. EPPM3033 KELAKUAN ORGANISASI -ADA -
13. EPPD2033 PERNIAGAAN MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM -NOTA PENSYARAH -
14. EPPA2823 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN -BAHAN BACAAN -
15. EPPM2123 SISTEM MAKLUMAT PERNIAGAAN -ADA -
16. EPPM3644 KEWANGAN KORPORAT DAN PENSTRUKTURAN -ADA -
17. EPPM2063 ETIKA & TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT -ADA -
18. EPPM3654  PENGURUSAN PELABURAN DAN PORTFOLIO -ADA -
19. EPPM2014 KOMUNIKASI PERNIAGAAN -ADA -
20. EPPM2133 PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -ADA -
21. EPPM2033 PERNIAGAAN ANTARABANGSA -ADA -
22. EPPM3093 LATIHAN ILMIAH  -TIADA BUKU -
23. EPPM3113 TEORI ORGANISASI -ADA -
24. EPPM3043 PENGURUSAN PERUBAHAN DAN INOVASI -ADA -
25. EPPM4014 PENGURUSAN STRATEGIK ADA -ADA -
26. EPPA2013 (i) PERAKAUNAN DAN PELAPORAN KEWANGAN 1 -ADA -ADA
27. EPPA2013 (ii) AKTA SYARIKAT 1965 -ADA -
28. EPPA3023 PERCUKAIAN 1 -ADA -
29. EPPA2023 PERAKAUNAN DAN PELAPORAN KEWANGAN II -ADA -ADA
30. EPPA2033 PERAKAUNAN KOS -ADA -
31. EPPA3053 PERAKAUNAN PENGURUSAN -BAHAN BACAAN -
32. EPPA3034 PERAKAUNAN DAN PELAPORAN KORPORAT -ADA -
33. EPPA3013 PENGAUDITAN -ADA -
34. EPPA3043 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN DAN KAWALAN -ADA -
35. EPPA3113 ISU TERPILIH DALAM PERAKAUNAN DAN PELAPORAN KEWANGAN -ADA -
36. EPPA4133 PERAKAUNAN SECTOR AWAM -ADA -
37. EPPM3123 SAINS PENGURUSAN -ADA -
38. EPPA4433 KEWANGAN ANTARABANGSA -ADA -
39. EPPA4213 SEMINAR PERAKAUNAN PENGURUSAN -BAHAN BACAAN -
40. EPPA4313 AUDIT LANJUTAN DAN PENYIASATAN -ADA -
41. EPPA3613 PASARAN DAN INDUSTRI KEWANGAN -ADA -
42. EPPA2423 UNDANG-UNDANG PERKONGSIAN DAN SYARIKAT -BAHAN BACAAN -
43. EPPA4113 PERAKAUNAN KHUSUS -ADA -
44. EPPA3513 PERCUKAIAN II -ADA -
45. EPPA4123 TEORI DAN AMALAN PERAKAUNAN -BELUM SAMPAI -
46. EPPA4143 ANALISIS PELAPORAN KEWANGAN -ADA -
47. EPPA4513 PERCUKAIAN LANJUTAN -ADA -
48. EPPA4716 KAJIAN KES INTEGRASI -ADA -

Popups Powered By : XYZScripts.com