Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Bahan Bacaan Sem 1 2019/2020

Makluman Penting

PENUTUPAN KAUNTER BUKU SESI 2019/2020 BAGI URUSAN EDARAN BUKU/BAHAN BACAAN (Kemaskini Terakhir: 07/01/2020) terkini

-Untuk makluman kaunter buku akan ditutup bagi persediaan urusan edaran buku/bahan bacaan bagi Semester 2 Sesi 2019/2020.

- Tarikh penutupan bermula pada 25 Januari 2020 sehingga 15 Mac 2020.

- Kaunter buku akan dibuka semula pada 16 Mac 2020.


PERHATIAN! PENGGUNA E-BOOK (Kemaskini Terakhir: 22/10/2019) terkini

-Untuk makluman, PKP sedang proses meningkatkan kualiti khidmat kaunter buku.

-Pihak PKP tidak lagi akan menyimpan kod buku e-book untuk mempercepatkan urusan di kaunter dan mengelak barisan yang panjang.

-Kod tersebut adalah dibawah tanggungjawab pelajar. Pihak pkp tidak akan bertanggungjawb jika sekiranya pelajar menghilangkan kod tersebut.

-Harap maklum.

 

Status Bahan Bacaan

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM (Kemaskini Terakhir: 11/10/2019) terkini

NO KOD KURSUS TAJUK KURSUS STATUS BAHAN BACAAN
BUKU MODUL
1. PPPY1162 FIQH IBADAT DAN MUNAKAHAT (SETARA) -
2. PPPY1222 METODOLOGI DAKWAH -
3. PPPY1112 MAHARAT AL-QIRAAH -
4. PPPY1262 SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM (SETARA)
5. PPPY1182 AKIDAH ISLAM -
6. PPPY1252 PENGANTAR QIRA'AT DAN HAFAZAN
7. PPPY1132 MAHARAT AL-KITABAH -
8. PPPY1192 AKHLAK DAN TASAWWUF -
9. PPPG1133 SISTEM UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA
10. PPPG1113 USUL FIQH I -
11. PPPG3113 SIYASAH SYARIYYAH -
12. PPPG2163 FIQH MUNAKAHAT -
13. PPPG1233 USUL FIQH II -
14. PPPG1253 UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN DAN
PENTADBIRAN PERBANDINGAN
15. PPPG3163 UNDANG-UNDANG DAN PENTADBIRAN
PUSAKA WASIAT & WAKAF
-
16. PPPG1243 FALSAFAH TASYRI' -
17. PPPG3293 SISTEM KEHAKIMAN PERBANDINGAN -
18. PPPG3252 KAJIAN TEKS SYARIAH -
19. PPPG3224 LATIHAN ILMIAH
20. PPPN3173 AKHLAK DALAM AL-QURAN DAN AL-SUNNAH -
21. PPPN1153 HADITH HUKUM -
22. PPPN1103 TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM -
23. PPPN1113 KAJIAN ‘ULUM AL-QURAN -
24. PPPN3213 AL-AMTHAL DALAM AL-QURAN DAN AL-SUNNAH -
25. PPPN3343 KAJIAN HADITH DA'IF DAN MAWDU'   -
26. PPPN2343 KAJIAN TAFSIR AL-MA'THUR DAN AL-RA'YI Nota Pensyarah  Nota Pensyarah
27. PPPN3143 TAFSIR II   -
28. PPPN3114 LATIHAN ILMIAH
29. PPPN3133 TAFSIR I Nota Pensyarah  Nota Pensyarah
30. PPPN1142 KAJIAN TEKS TAFSIR DAN HADITH Nota Pensyarah  Nota Pensyarah
31. PPPH1153 PENGANTAR FALSAFAH   -
32. PPPH1143 ILMU KALAM -  
33. PPPH1123 FALSAFAH ISLAM -
34. PPPH1163 PEMIKIRAN ISLAM SEMASA -
35. PPPH3142 KAJIAN TEKS USULUDDIN DAN FALSAFAH - - Habis Stok
36. PPPH1113 KAJIAN TAFSIR -
37. PPPM3013 DAKWAH KEPADA MUSLIM -
38. PPPM1043 GERAKAN MISIONARI KRISTIAN -
39. PPPM1013 JIHAD MENURUT AL-QURAN AL-SUNNAH -
40. PPPM2033 PEMBANGUNAN ISLAM DAN PERUBAHAN SISIOBUDAYA -
41. PPPM2043 ILMU ORGANISASI DAKWAH -
42. PPPM3022 PPPM3022 KAJIAN TEKS DAKWAH DAN KEPIMPINAN -
43. PPPJ1223 SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM DI MALAYSIA -
44. PPPJ1123 AL-NAHW WA AL-SARF I -
45. PPPJ1113 PERSEJARAHAN ISLAM -
46. PPPJ1173 FIQH SIRAH -
47. PPPJ1213  TERJEMAHAN ARAB-MELAYU-ARAB I Nota Pensyarah  Nota Pensyarah
48. PPPJ2312  KAJIAN TEKS SASTERA ARAB DAN TAMADUN ISLAM (NUSUS ARABIYYAH)   -
49. LMCW2022 PENGURUSAN DAN ANALITIK DATA
50. LMCE2012 WORKPLACE COMMUNICATION I
51. LMCR1152 DIALOG PERADABAN
52 LMCR2342 ISU-ISU KEKELUARGAAN)
53. LMCE3011  SPEECH COMMUNICATION
54. LMCR2222  HUBUNGAN INSAN
55. LMCR2392 PENGURUSAN MASA -  
56. LMCW2163 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA   -

Popups Powered By : XYZScripts.com