Struktur Program

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Struktur Program
 Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan (Bangi) Muat Turun
 Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan (Kuala Lumpur) Muat Turun
 Sarjanamuda Perakaunan (Bangi) Muat Turun
 Sarjanamuda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun
 Sarjanamuda Ekonomi Muat Turun
 Sarjana Ekonomi Islam  Muat Turun
 Sarjana (Perakaunan/ Keusahawanan & Inovasi)  Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan

Program
Struktur Program
 Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu) – Bangi Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) – Kemaskini Terakhir: 01/02/16 Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Kurikulum Pedagogi) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas) – Bangi Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas) – Melaka Muat Turun

 

Fakulti Sains & Teknologi

Program
Senarai Kursus
Sarjana Pengurusan Keselamatan & Industri

Borang Pengecualian Kursus SPKI

Diploma Siswazah Pengurusan Keselamatan & Industri
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti

 

Fakulti Undang-Undang

Program
Struktur Program
Sarjana Undang-Undang Perniagaan Muat Turun
Sarjana Harta Intelek Muat Turun

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat 

Program
Struktur Program
 •  Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat) 
 • Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Multimedia) 
 • Sarjana Teknologi Maklumat (Informatik Industri) 
 • Sarjana Sistem Maklumat 
 • Sarjana Sains Komputer (Komputeran Prestasi Tinggi) 
 • Sarjana Sains Komputer (Teknologi Perisian) 
 • Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian) 
 • Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Buatan)
 Muat Turun

 

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

Program
Struktur Program
 • Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)
 • Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi)
 • Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi & Komputer)
 Muat Turun