Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Struktur Program PBJJ

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Geografi 

(Kemaskini Terakhir: 24/09/18) 

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Geografi

Pengajian Bahasa Melayu

 (Kemaskini Terakhir: 24/09/18) 

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Pengajian Bahasa Melayu

 

Pengajian Bahasa Melayu
Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Pengajian Bahasa Melayu

Pengajian Bahasa Melayu

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Pengajian Bahasa Melayu
Pengajian Bahasa Melayu
Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Pengajian Bahasa Melayu
 
Pengajian Bahasa Melayu
Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Pengajian Bahasa Melayu
 

Psikologi

Psikologi (Kemaskini Terakhir: 24/09/18)

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Psikologi

 

Psikologi (Kemaskini Terakhir: 24/09/18) 

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Psikologi
Psikologi
Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Psikologi
 

Psikologi

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Psikologi

Psikologi

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Psikologi

Fakulti Pengajian Islam

Sesi Kemasukan Semester 1 2019-2020 (Kemaskini Terakhir: 25/09/19) terkini

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

 

Sesi Kemasukan Semester 1 2018-2019 (Kemaskini Terakhir: 25/11/19)  terkini

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

 

Sesi Kemasukan Semester 1 2017-2018 (Kemaskini Terakhir: 09/10/17) 

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

 

Sesi Kemasukan Semester 1 2016-2017

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah


Sesi Kemasukan Semester 1 2015-2016

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Syariah
 Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
 Al-Quran & Al-Sunnah Muat Turun
 Arab & Tamadun Islam Muat Turun
 Usuluddin & Falsafah Muat Turun


Sesi Kemasukan Semester 1 2014-2015

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
 Syariah
 Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
 Al-Quran & Al-Sunnah Muat Turun
 Arab & Tamadun Islam Muat Turun
 Usuluddin & Falsafah Muat Turun


Sesi Kemasukan Semester 1 2013-2014

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah


Sesi Kemasukan Semester 1 2010-2011

Nama Program
Struktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah
Popups Powered By : XYZScripts.com