Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Struktur Program Sepenuh Masa

Semester 1 Sesi Akademik 2016/2017

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 15/05/17)

Program
Struktur Program
Bachelor in Business Administration

 

Semester 1 Sesi Akademik 2013/2014

 Fakulti Teknologi & Sains Maklumat

Program
Struktur Program
Master of Information System
Master of Information Technology (Industrial Informatics)
Master of Information Technology (Information Science)
Master of Information Technology (Multimedia System)
Master of Computer Science (Artificial Intelligence)
Master of Computer Science (High Performance Computing)
Master of Computer Science (Network Technology)
Master of Computer Science (Software Technology)

 

Popups Powered By : XYZScripts.com