Surat Pengesahan Kursus

terkini Dimaklumkan bahawa Peperiksaan Akhir bagi Program Eksekutif (kecuali FTSM) & Berterusan Jarak Jauh (PBJJ) Semester 1 Sesi Akademik 2017-2018 akan diadakan pada 29 Januari hingga 25 Februari 2018[Selanjutnya]