Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Surat Pengesahan Pendaftaran Kursus

Pengesahan Pendaftaran Kursus FTSM (Program Prasiswazah) Semester 3 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 23/07/2019) terkini


Pengesahan Pendaftaran Kursus Program Eksekutif (Selain FTSM) & Berterusan Jarak Jauh (PBJJ) Semester 2 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 02/05/2019) terkini

Popups Powered By : XYZScripts.com