Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Tarikh-Tarikh Penting Pelajar

Semester 1 Sesi Akademik 2020-2021

☛Tarikh-tarikh Penting Program Prasiswazah FTSM (Kemaskini Terakhir: 10/06/20) terkini

☛Tarikh-tarikh Penting Program Prasiswazah & Pascasiswazah Eksekutif & PBJJ (Kecuali FTSM, FUU & FKAB) (Kemaskini Terakhir: 27/05/20) terkini

 

Semester 3 Sesi Akademik 2019-2020

☛Tarikh-tarikh Penting Program Prasiswazah FEP (Kemaskini Terakhir: 15/05/19) terkini

☛Tarikh-tarikh Penting Program Prasiswazah FTSM (Kemaskini Terakhir: 06/05/19) terkini

Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020

☛Tarikh-tarikh Penting Program Prasiswazah & Pascasiswazah Eksekutif & PBJJ (Kecuali FTSM, FUU & FKAB) (Kemaskini Terakhir: 04/06/2020) terkini

☛Tarikh-tarikh Penting Program Pascasiswazah FTSM (Kemaskini Terakhir: 21/11/19)

☛Tarikh-tarikh Penting Program Prasiswazah Eksekutif FTSM (Kemaskini Terakhir: 21/11/19)

Semester 1 Sesi Akademik 2019-2020

☛Tarikh-tarikh Penting Pascasiswazah FTSM (Kemaskini Terakhir: 05/07/19)
☛Tarikh-tarikh Penting Program Prasiswazah & Pascasiswazah Eksekutif & PBJJ (Kemaskini Terakhir: 21/05/19)

☛Tarikh-tarikh Penting Program Prasiswazah Eksekutif FTSM (Kemaskini Terakhir: 26/04/19) 

 

Semester 3 Sesi Akademik 2018-2019

☛Tarikh-tarikh Penting Program Prasiswazah Eksekutif FEP (Kemaskini Terakhir: 06/05/19)

☛Tarikh-tarikh Penting Program Prasiswazah Eksekutif FTSM (Kemaskini Terakhir: 01/04/19)

Semester 2 Sesi Akademik 2018-2019

☛Tarikh-tarikh Penting Program Eksekutif dan PBJJ (Kecuali FTSM) (Kemaskini Terakhir: 03/12/18)  

☛Tarikh-tarikh Penting Pascasiswazah FTSM (Kemaskini Terakhir: 15/01/19)  

☛Tarikh-tarikh Penting Program Prasiswazah FTSM (Eksekutif) (Kemaskini Terakhir: 25/01/19)  

Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019

☛Tarikh-tarikh Penting Program Eksekutif & PBJJ (Kecuali FTSM) (Kemaskini Terakhir: 15/10/18)

☛Tarikh-tarikh Penting Program Prasiswazah FTSM (Eksekutif) (Kemaskini Terakhir: 17/07/18) 

☛Tarikh-tarikh Penting Program Siswazah FTSM (Sepenuh/Separuh Masa) (Kemaskini Terakhir: 17/07/18) 

 

Semester 3 Sesi Akademik 2017-2018

☛Tarikh- tarikh Penting Program Prasiswazah Fakulti Ekonomi & Pengurusan – Eksekutif) (Kemaskini Terakhir: 17/05/18) 

☛Tarikh-tarikh Penting Program Prasiswazah Eksekutif FTSM (Kemaskini Terakhir: 27/03/18) 

Semester 2 Sesi Akademik 2017-2018

Tarikh-tarikh Penting Program Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) (Kemaskini Terakhir: 16/03/18) 

Tarikh-tarikh Penting Program Eksekutif & PBJJ (Kemaskini Terakhir: 11/01/18)

☛Tarikh-tarikh Penting Program Prasiswazah Eksekutif FTSM (Kemaskini Terakhir: 11/01/18) 

☛Tarikh-tarikh Penting Program Siswazah Sepenuh /Separuh Masa FTSM (Kemaskini Terakhir: 11/01/18) 

Semester 1 Sesi Akademik 2017-2018 (Kemaskini Terakhir: 11/10/17)

☛Tarikh-tarikh penting Sem 1 2017/2018

☛Program Siswazah Sepenuh/Separuh Masa Siswazah FTSM

☛Program Prasiswazah Eksekutif FTSM

Popups Powered By : XYZScripts.com