Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Tatacara Permohonan

TATACARA PERMOHONAN
  1. Sila semak senarai tawaran mengikut program untuk pengambilan Februari 2019.
  2. Sila lengkapkan borang permohonan pada capaian Sistem Permohonan Kemasukan eSpeed. Untuk muat naik dokumen, sila rujuk Senarai  Semakan Butiran.
  3. Permohonan perlu dihantar sebelum tarikh yang ditetapkan. Sila rujuk jadual di bawah:

SENARAI TAWARAN MENGIKUT PROGRAM UNTUK PENGAMBILAN FEBRUARI 2019

Tarikh Permohonan Pengambilan/ Sesi Tahap/Fakulti Peringkat Mod

03/10/2018
(Rabu)

Hingga

14/11/2018
(Rabu)

2/
2018-2019 (Feb/Mac 2019)
 • Sarjana & Doktor Falsafah
  (Fakulti Perubatan)
 • Sarjana Komersil
 • Doktor Falsafah Komersil
 • Sepenuh-Masa
  (Pelajar Antarabangsa)
 • Prasiswazah & Sarjana
  (Fakulti Teknologi & Sains Maklumat)
 • Prasiswazah Komersil
 • Sarjana Komersil (Mod Kerja Kursus & Modular)
 • Sepenuh masa/Separuh masa & Modular
  (Pelajar Tempatan & Antarabangsa)

22/10/2018
(Isnin)

Hingga

31/12/2018
(Isnin)

 • Prasiswazah & Sarjana
  (Semua Fakulti kecuali Fakulti Teknologi & Sains Maklumat)
 • Prasiswazah Komersil
 • Sarjana Komersil
 • Separuh-masa
  (Pelajar Tempatan)
22/10/2018
(Isnin)Hingga

31/07/2019
(Rabu)

1/
2019-2020 (September 2019)
 • Sarjana (Fakulti Kejuruteraan)
 • Sarjana Komersil
 • Sepenuh masa/Separuh masa (Kelas malam)
  (Pelajar Tempatan & Antarabangsa)

 

** Permohonan selepas tarikh tutup akan dibawa ke semester akan datang tertakluk kepada penawaran program oleh fakulti.

4. Keputusan permohonan boleh disemak di SMPE|Semakan Status Permohonan dalam tempoh empat (4) hingga lapan (8) minggu selepas tarikh tutup permohonan.

5. Yuran proses permohonan tidak akan dikembalikan.

SENARAI SEMAKAN BUTIRAN

Sila muat naik dokumen berikut:

 1. Gambar berukuran passport terkini dalam format jpeg dengan saiz tidak melebihi 100KB. [Klik sini panduan gambar pelajar]
 2. Resit bayaran pemprosesan sebanyak RM50.00 (Warganegara). Bayaran hendaklah dibuat melalui deposit ke akaun Pusat Kembangan Pendidikan (Nombor Akaun CIMB 8002233817).
 3. Salinan Ijazah/Diploma/Sijil berkaitan akademik yang disahkan di menu maklumat akademik.
 4. Borang Penyokong Akademik bagi program jenis pengajian tesis/penyelidikan di menu dokumen sokongan. Muat turun [Borang Penyokong (Tesis)] & rujuk [Maklumat Cadangan Penyelidikan/Proposal Penyelidikan].
 5. Surat pengesahan bekerja yang dikeluarkan oleh majikan/ketua jabatan(jika berkaitan).

Nota:
• Semua salinan dokumen hendaklah disahkan dalam bentuk pdf dengan saiz tidak melebihi 2MB.
• Sijil yang tidak berkaitan dengan akademik tidak perlu dimuat naik.

Popups Powered By : XYZScripts.com