Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Tatacara Permohonan

TATACARA PERMOHONAN
  1. Sila lengkapkan permohonan anda melalui sistem eSPEED. Anda dikehendaki melampirkan dokumen berkaitan ke dalam sistem tersebut. Sila rujuk Senarai Semakan Butiran.
  2. Permohonan perlu dibuat sebelum tamat tempoh permohonan. Sila semak jadual di bawah:
Pengambilan/ Sesi Tempoh Permohonan Fakulti Tahap Pengajian Mod Pengajian
Feb/Mac

 

 

 

September

Bagi Pelajar Antarabangsa

(Jul hingga Nov)

 

Bagi Pelajar Warganegara

(Okt hingga Dis) 

 

 

 

Bagi Pelajar Antarabangsa

(Dis hingga Jun)

 

Bagi Pelajar Warganegara

(Feb hingga Jul)

 

 • Fakulti Perubatan
 • Sarjana Komersil
 • Doktor Falsafah Komersil
 • Sepenuh Masa
  (Pelajar Antarabangsa)
 • Fakulti Teknologi & Sains Maklumat
 • Prasiswazah Komersil
 • Sarjana Komersil (Kerja Kursus & Modular)
 • Separuh Masa/Sepenuh Masa & Modular
  (Pelajar Warganegara & Antarabangsa)
 • Semua Fakulti kecuali Fakulti Teknologi & Sains Maklumat
 • Prasiswazah Komersil
 • Sarjana Komersil
 • Separuh Masa
  (Pelajar Warganegara)
 • Fakulti Kejuruteraan
 • Sarjana Komersil
 • Separuh Masa/Sepenuh Masa (Kelas Malam)
  (Pelajar Warganegara & Antarabangsa)
Jun (Oct – Feb)
 • Fakulti Perubatan
 • Sarjana (Klinikal)
 • Sepenuh Masa
  (Pelajar Antarabangsa)
Disember (Mac – Sept)

 

**Sebarang permohonan yang dibuat selepas waktu yang dinyatakan akan diproses untuk pengambilan yang berikutnya. (Tertakluk kepada penawaran program).

3. Keputusan permohonan boleh disemak melalui sistem eSPEED dalam tempoh empat (4) ke lapan (8) minggu selepas tamat tempoh permohonan.
4. Yuran proses tidak akan dikembalikan.

SENARAI SEMAKAN BUTIRAN

Sila muat naik dokumen berikut:

 1. Gambar berukuran passport terkini dalam format jpeg dengan saiz tidak melebihi 100KB. [Klik sini panduan gambar pelajar]
 2. Resit bayaran pemprosesan sebanyak RM50.00 (Warganegara). Bayaran hendaklah dibuat melalui deposit ke akaun Pusat Kembangan Pendidikan (Nombor Akaun CIMB 8002233817).
 3. Salinan Ijazah/Diploma/Sijil berkaitan akademik yang disahkan di menu maklumat akademik.
 4. Borang Penyokong Akademik bagi program jenis pengajian tesis/penyelidikan di menu dokumen sokongan. Muat turun [Borang Penyokong (Tesis)] & rujuk [Maklumat Cadangan Penyelidikan/Proposal Penyelidikan].
 5. Surat pengesahan bekerja yang dikeluarkan oleh majikan/ketua jabatan(jika berkaitan).

Nota:
• Semua salinan dokumen hendaklah disahkan dalam bentuk pdf dengan saiz tidak melebihi 2MB.
• Sijil yang tidak berkaitan dengan akademik tidak perlu dimuat naik.

Popups Powered By : XYZScripts.com