Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

MUET Sesi III 2019

Pendaftaran Ujian MUET sesi III 2019 pusat UKM di bawah kendalian PKP dibuka pada 10 Mei - 30 Jun 2019

Pendaftaran boleh dibuat dengan mengisi borang secara atas talian di link yang telah disediakan pada komputer pelajar di kaunter PKP. Yuran MUET 2019 adalah RM122.00

Tarikh-tarikh penting MUET 2019:

Pendaftaran : 10 Mei - 30 Jun 2019
Ujian Speaking : 10 - 19 September 2019
Ujian Writing : 2 November 2019

Dilampirkan juga jadual Ujian MUET bagi tahun 2019.

Popups Powered By : XYZScripts.com