Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Perwakilan Pelajar UKM

These are students who have experienced the “UKM Experience”. They will be more than happy to share their wonderful experience and also to educate future students on what are the Do’s and Don’ts of being a UKM student. They represent the image of our University at the international level. Feel free to interact with them to know more about life as a student in UKM.

Name Nationality Faculty Contact Details
Mr. Haroon Rashid Pakistan Faculty of Engineering And Built Environment cutehr@gmail.com
Ms. Soodabeh Sojoudi Iran Faculty of Engineering And Built Environment soodabeh_2s@yahoo.com
Ms. Ashwaq Yahya Al-Mahbashi Yemen Faculty of Social Science and Humanities ashwaqalmahbashi@yahoo.com
Mr. Waleed Noaman Sabah Iraq Faculty of Social Science and Humanities waleedmalaysia2@yahoo.com
Mr. Sohaib Mukhtar Pakistan Faculty of Law sohaibmukhtar@gmail.com
Ms. Nouf Abd Elmunim Ahmed Ismail Sudan ANGKASA nouf7@hotmail.com
Mr. Andi Muhammad Lutfi Indonesia INDONESIAN STUDENT COMMITTEE +60182825331
Popups Powered By : XYZScripts.com