Senarai Program UKM International

 

Program

Tempoh Pengajian
(Tahun/Semester)

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN (FSSK)

1. Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Psikologi) 3/6
2. Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian  (Komunikasi Media) 3/6

FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT (FTSM) 

3. Sarjana muda Sains Komputer dengan Kepujian 4/8
4. Sarjana muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian 4/8
5. Sarjana muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Maklumat) 4/8
6. Sarjana muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Multimedia) 4/8

FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN (FEP)

7. Sarjana muda Ekonomi dengan Kepujian 3/6
8. Sarjana muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian 3/6
9. Sarjana muda Perakaunan dengan Kepujian 4/8
10. Sarjana muda Keusahawanan dan Inovasi dengan Kepujian 3/6

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI (FST)

11. Sarjana muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari) 4/8
12. Sarjana muda Sains dengan Kepujian (Geologi) 4/8

FAKULTI PENDIDIKAN (FPEND)

13. Sarjana muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)) 4/8
14. Sarjana muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Khas) 4/8

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM (FPI)

15. Sarjana muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Syariah) 3/6

FAKULTI SAINS KESIHATAN (FSK)

16. Sarjana muda Sains Bioperubatan dengan Kepujian 4/8
17. Sarjana muda Optometri dengan Kepujian 4/8
18. Sarjana muda Audiologi dengan Kepujian 4/8
19. Sarjana muda Sains Pertuturan dengan Kepujian 4/8
20. Sarjana muda Pengimejan Diagnostik dan Radioterapi dengan Kepujian 4/8

FAKULTI KEJUTERAAN DAN ALAM BINA (FKAB)

21. Sarjana muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian 4/8
22. Sarjana muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian 4/8
23. Sarjana muda Kejuruteraan Awam dan Struktur dengan Kepujian 4/8
24. Sarjana muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian 4/8
25. Sarjana muda Kejuruteraan Elektrik & Elektronik dengan Kepujian 4/8

FAKULTI PERUBATAN (FPER)

26. Doktor Perubatan 5/10

FAKULTI FARMASI

27. Sarjana muda Farmasi dengan Kepujian 4/8

FAKULTI UNDANG-UNDANG (FUU)

28. Sarjana muda Undang-Undang dengan Kepujian 4/8