Visi, Misi & Objektif

VISI 

Menjadi Peneraju dalam Pembelajaran Sepanjang Hayat

 

MISI 

Terkehadapan dalam penawaran Pembelajaran Sepanjang Hayat yang berkualiti melalui mod pembelajaran yang fleksibel, berinovasi dan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

 

OBJEKTIF 

Menyediakan peluang pembelajaran dan latihan kepada masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kearah pembangunan modal insan.

Menawarkan program-program akademik dan profesional yang berdaya saing dan memenuhi keperluan semasa.

Penambahbaikan berterusan kualiti program-program yang ditawarkan melalui PKP.


OBJEKTIF KUALITI

Menyediakan perkhidmatan berkualiti dalam memenuhi keperluan pelanggan.