Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Yuran Pengajian

STRUKTUR YURAN PROGRAM SARJANAMUDA EKSEKUTIF & PBJJ (SEPARUH MASA)

Fakulti / Program

Tempoh Pengajian (Semester)

Yuran (RM)

Semester Pertama

Semester Berikutnya

Yuran Penuh

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat

Sarjanamuda Sains Komputer

8

2,750

2,450

19,900

Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia)

6

4,000

3,500

21,500

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan

8

3,750

2,450

20,900

Sarjanamuda Perakaunan

10

4,200

2,700

28,500

Sarjanamuda Ekonomi

8

3,750

2,450

20,900

Fakulti Pengajian Islam

Sarjanamuda Pengajian Islam (Syariah)

8

4,700

2,300

20,800

Sarjanamuda Pengajian Islam (Dakwah & Kempimpinan)

8

4,700

2,300

20,800

Sarjanamuda Pengajian Islam (Usuludin & Falsafah)

8

4,700

2,300

20,800

Sarjanamuda Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)

8

4,700

2,300

20,800

Sarjanamuda Pengajian Islam (Arab & Tamadun Islam)

8

4,700

2,300

20,800

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu)

8

2,750

2,450

19,900

Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Inggeris)

8

2,750

2,450

19,900

Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi)

8

2,750

2,450

19,900

Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi)

8

2,750

2,450

19,900

Sarjanamuda Sains Sosial (Pembangunan Manusia)

8

2,750

2,450

19,900

Sarjanamuda Sains Sosial (Komunikasi & Dasar Awam)

8

2,750

2,450

19,900

 
Popups Powered By : XYZScripts.com