Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Yuran Pengajian

SARJANAMUDA EKSEKUTIF & PBJJ (SEPARUH MASA)
SARJANA EKSEKUTIF (SEPARUH MASA)
STRUKTUR YURAN PROGRAM SARJANAMUDA EKSEKUTIF & PBJJ (SEPARUH MASA)

Fakulti / Program

Tempoh Pengajian (Semester)

Yuran (RM)

Semester Pertama

Semester Berikutnya

Yuran Penuh

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat

Sarjanamuda Sains Komputer

8

2,750

2,450

19,900

Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia)

6

4,000

3,500

21,500

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan

8

3,750

2,450

20,900

Sarjanamuda Perakaunan

10

4,200

2,700

28,500

Sarjanamuda Ekonomi

8

3,750

2,450

20,900

Fakulti Pengajian Islam

Sarjanamuda Pengajian Islam (Syariah)

8

4,700

2,300

20,800

Sarjanamuda Pengajian Islam (Dakwah & Kempimpinan)

8

4,700

2,300

20,800

Sarjanamuda Pengajian Islam (Usuludin & Falsafah)

8

4,700

2,300

20,800

Sarjanamuda Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)

8

4,700

2,300

20,800

Sarjanamuda Pengajian Islam (Arab & Tamadun Islam)

8

4,700

2,300

20,800

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu)

8

2,750

2,450

19,900

Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Inggeris)

8

2,750

2,450

19,900

Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi)

8

2,750

2,450

19,900

Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi)

8

2,750

2,450

19,900

Sarjanamuda Sains Sosial (Pembangunan Manusia)

8

2,750

2,450

19,900

Sarjanamuda Sains Sosial (Kominikasi & Dasar Awam)

8

2,750

2,450

19,900

 
STRUKTUR YURAN PROGRAM SARJANA EKSEKUTIF (SEPARUH MASA)

 

Fakulti / Program

Tempoh Pengajian (Semester)

Yuran

Semester Pertama & Pendaftaran

Semester Berikutnya

Yuran Penuh

Fakulti Pengajian Islam

Sarjana Pengajian Islam- UKM Bangi

4

5,400

2,500

12,900

Fakulti Sains & Teknologi

Sarjana Sains ( Peningkatan Kualiti & Produktiviti )

3

8,000

7,000

22,000

Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri

3

8,000

7,000

22,000

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi)

4

6,100

5,300

22,000

Sarjana Kejuruteraan ( Sistem Pembinaan)

4

6,100

5,300

22,000

Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi Komputer)

4

6,100

5,300

22,000

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Sarjana Perakaunan

6

5,400

3,500

22,900

Sarjana Ekonomi Islam

4

6,100

5,300

22,000

Sarjana Keusahawanan & Inovasi

3

8,500

7,500

23,500

Fakulti Undang-Undang

Sarjana Undang-Undang Perniagaan

5

5,200

4,200

22,000

Sarjana Harta Intelek

3

8,900

7,500

23,900

Fakulti Perubatan (PPUKM)

Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi)

5

6,000

5,000

26,000

Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)

5

8,000

5,000

28,000

Fakulti Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)

Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)

4

6,500

4,500

20,000

Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Multimedia)

4

6,500

4,500

20,000

Sarjana Teknologi Maklumat (Informatik Industri)

4

6,500

4,500

20,000

Sarjana Sistem Maklumat

4

6,500

4,500

20,000

Sarjana Sains Komputer (Komputeran Prestasi Tinggi)

4

6,500

4,500

20,000

Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian)

4

6,500

4,500

20,000

Sarjana Sains Komputer (Teknologi Perisian)

4

6,500

4,500

20,000

Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Buatan)

4

6,500

4,500

20,000

Sarjana Keselamatan Siber (Kaedah Modular)

3

9,000

7,500

24,000

Sarjana Informatik Kesihatan (Kaedah Modular)

3

9,000

7,500

24,000

Sarjana Sains Data (Kaedah Modular)

3

9,000

7,500

24,000

Fakulti Pendidikan

Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)

4

8,000

4,000

20,000

Sarjana Pendidikan (Kokurikulum & Pedagogi)

4

8,000

4,000

20,000

Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)

4

8,000

4,000

20,000

Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)

4

8,000

4,000

20,000

Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat)

4

8,000

4,000

20,000

Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)

4

8,000

4,000

20,000

 
Popups Powered By : XYZScripts.com