Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Portal Rasmi UKM

Aplikasi Mobile

Semakan cuti, peraku dan luluskan cuti kakitangan di mana-mana dan bila-bila masa melalui eCutiApps. Perisian ini membenarkan perakuan dan kelulusan cuti dalam negara yang dipohon oleh kakitangan UKM melalui laman web http://www.ukm.my/ecuti/

Pasang

Aplikasi semakan tempat pengudian Majlis Perwakilan Pelajar UKM

Pasang

Informasi Pengurusan UKM

Pasang

Font Resize
Contrast