Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Portal Rasmi UKM

Hubungi Kami

Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM, Bangi Selangor, MALAYSIA.

Tel: +603 8921 5555
Faks: +603 8921 4097
Emel: pkk[at]ukm[dot]edu[dot]my
Program Prasiswazah
Pusat Pengurusan Akademik

Tel: +603 8911 8463 / 8464 / 8465
Faks: +603 8921 8471
Laman web: www.ukm.my/akademik
Emel: akad[at]ukm[dot]edu[dot]my
Program Pascasiswazah
Pusat Pengurusan Akademik

Tel: +603 8911 8468/ 8389
Faks: +603 8911 8471
Laman web: www.ukm.my/akademik
Emel: akad[at]ukm[dot]edu[dot]my
MBA and DBA @ UKM
UKM- Pusat Siswazah Perniagaan
Tel: +603 8921 5782
Faks: +603 8921 3161
Laman web: http://gsb.ukm.my
Emel: admission_gsb[at]ukm[dot]my
Program Eksekutif
Pusat Kembangan Pendidikan

Tel: +603 8921 5331 / 3546
Faks: +603 8925 1391
Laman web: www.ukm.my/kembangan
Emel: pghkmbgn[at]ukm[dot]my
Penyelidikan
Pusat Penyelidikan dan Instrumentasi

Tel: +603 8921 3095 / 3096
Faks: +603 8925 4550
Laman web: http://research.ukm.my/
Emel: drmc[at]ukm[dot]edu[dot]my
Industri dan Masyarakat
Hal-Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat

Tel: +603 8921 3032
Faks: +603 8921 4606
Laman web: http://hejim.ukm.my/
Email: tnchejim[at]ukm[dot]edu[dot]my
Internasional
Pusat Hubungan Antarabangsa

Tel: +603 8921 4188 / 4187
Faks: +603 8925 4890
Laman web: http://www.ukm.my/pha/
Emel: oir[at]ukm[dot]edu[dot]my
Alumni
UKM Alumni

Tel: +603 8921 3147
Faks: +603 8925 5452
Laman web: http://www.ukm.my/alumni/
Emel: ppalumni[at]ukm[dot]edu[dot]my
Font Resize
Contrast