Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Portal Rasmi UKM

Institut


Institut Sel Fuel (SELFUEL)

Website: http://www.ukm.my/selfuel/
Emel: selfuel@ukm.edu.my
Tel: 03-8911 8031 / 8535

Institut Informatik Visual (IVI)

Website: http://www.ivi.ukm.my/
Emel: pp@ivi.ukm.edu.my
Tel: 03-8911 8579

Institut Biologi Sistem (INBIOSIS)

Website: http://www.inbiosis.ukm.my/
Emel: pghinbio@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 4546

Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN)

Website: http://www.ukm.my/imen/
Emel: imen@ukm.edu.my
Tel: 03-8911 8020

Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI)

Website: http://www.ukm.my/lestari/
Emel: lestari@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 4145

Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS)

Website: http://www.ukm.my/ikmas/
Emel: pghikmas@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 3949 / 3782

Institut Perubahan Iklim (IPI)

Website: http://www.ukm.my/ipi/
Emel: pghikp@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 6772 / 6097

Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI)

Website: http://www.ukm.my/seri/
Emel: webmasterseri@ukm.edu.my
Tel: 03-8911 8572 / 8573

Institut Islam Hadhari (HADHARI)

Website: http://www.ukm.my/hadhari/
Emel: pghiih@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 6988 / 6989 / 6991 / 6994

Institut Kajian Etnik (KITA)

Website: http://www.ukm.my/kita/
Emel: pghkita@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 4641

Institut alam dan Tamadun Melayu (ATMA)

Website: http://www.atma.ukm.my/
Emel: ppatma@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 5280

Institut Perubatan Molekul UKM (UMBI)

Website: http://www.ukm.my/umbi/
Emel: farlizaz@ppukm.ukm.edu.my
Tel: 03-9145 6321 / 9239

Institut Telinga, Pendengaran dan Pertuturan (INSTITUTE-HEARS)

Website: http://www.ukm.my/ihears
Emel: zamratol@ukm.edu.my
Tel: 03-9289 5132
Pusat PERMATApintar Negara

Website: http://www.ukm.my/permatapintar
Emel: permatapintar@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 7503
Font Resize
Contrast