Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Portal Rasmi UKM

Kolej Kediaman

Kolej Dato’ Onn (A)

Pengetua : Prof Madya Dr. Norinsan Kamil bin Othman

Kolej Dato’ Onn (A)
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 UKM Bangi, Selangor 
Malaysia 

Tel: 03-89215921 / 03-89215103 
E-mel: insan@ukm.edu.my 
Laman Web: www.ukm.my/kdo 

Kolej Aminuddin Baki (B)

Pengetua : Dr. Mohd. Suzeren bin Md. Jamil

Kolej Aminuddin Baki (B)
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 UKM Bangi, Selangor 
Malaysia 

Tel: 03-89215915 / 03-89215104
E-mel: suzeren@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/kab 

Kolej Ungku Omar (C)

Pengetua : Encik Nik Hairi bin Omar

Kolej Aminuddin Baki (B)
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 UKM Bangi, Selangor 
Malaysia 

Tel: 03-89213148 / 03-89215344
E-mel: hairi@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/kuo 

Kolej Burhanuddin Helmi (D)

Pengetua : Dr. Muhammad Rahimi bin Yusop

Kolej Burhanuddin Helmi (D)
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 UKM Bangi, Selangor 
Malaysia 

Tel: 03-89215467 / 03-89215105
E-mel: rahimi@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/kbh 

Kolej Ibrahim Yaakub (E)

Pengetua : ASP (KS) Dr. Ruslin bin Amir

Kolej Ibrahim Yaakub (E)
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 UKM Bangi, Selangor 
Malaysia 

Tel: 03-89214088 / 03-89215269
E-mel: ruslin@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/kiy 

Kolej Rahim Kajai (F)

Pengetua : Lt. Kol. (Bersekutu) PA Prof. Madya Dr. Roslee bin Rajikan

Kolej Rahim Kajai (F)
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 UKM Bangi, Selangor 
Malaysia 

Tel: 03-89215629 / 03-89213103
E-mel: roslee@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/krk 

Kolej Ibu Zain (G)

Pengetua : Encik Anuar bin Ahmad

Kolej Ibu Zain (G)
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 UKM Bangi, Selangor 
Malaysia 

Tel: 03-89213231 / 03-89215602
E-mel: anuarmd@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/kiz

Kolej Keris Mas (H)

Pengetua : Prof. Madya Dr. Datuk Muhammad bin Hussin

Kolej Keris Mas (H)
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 UKM Bangi, Selangor 
Malaysia 

Tel: 03-89214581 / 03-89214011
E-mel: muhsin@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/kkm

Kolej Pendeta Za’ba (L)

Pengetua : Prof. Madya Dr. Ahmad Sunawari bin Long

Kolej Pendeta Za’ba (L)
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 UKM Bangi, Selangor 
Malaysia 

Tel: 03-89216848 / 03-89216851
E-mel: aslong@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/kpz

Kolej Tun Hussein Onn (Z)

Pengetua : Lt. Kol. Prof. Madya Dato’ Dr. Samsu Adabi bin Hj. Mamat

Kolej Tun Hussein Onn (Z)
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 UKM Bangi, Selangor 
Malaysia 

Tel: 03-89215953 / 03-89213157
E-mel: habib@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ktho

Kolej Tun Syed Nasir

Pengetua : Mejar (Bersekutu) PA Dr. Shazli Ezzat bin Ghazali

Kolej Tun Syed Nasir
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 UKM Bangi, Selangor 
Malaysia 

Tel: 03-92895089 / 03-26927828 / 03-92895070
E-mel: shazli_ezzat@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ktsn

Kolej Tun Dr. Ismail

Pengetua : Dr. (Ph.D) Mohd Hanafi bin Ahmad Damanhuri

Kolej Tun Dr. Ismail
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 UKM Bangi, Selangor 
Malaysia 

Tel: 03-91456301 / 03-91456270
E-mel: hanafi.damanhuri@ppukm.ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ktdi

Font Resize
Contrast