Pengarah Eksekutif Pentadbiran, Pengarah Eksekutif Kewangan, Ketua Pustakawan, Penasihat Undang-Undang & Ketua Pegawai Maklumat

Pengarah Eksekutif Pentadbiran

Hj. Abd. Razak Hussin
A.N.S., SmSa (UKMalaysia), Msc.HRD (UPMalaya)Pengarah Eksekutif Kewangan

Puan Norini bt Mohamad


Ketua Pustakawan

Encik Wan Suhaimi Ariffin
MLS (Syracuse)., Dip.Lib.Sc. (UiTM)


Penasihat Undang-Undang (Menjalankan Tugas)

Prof. Madya Dr. Salawati Mat Basir
LL.B (Hons) (UKM), LL.M (UKM), Ph.D (UKM) Advocate & Solicitor (Malaya)


Ketua Pegawai Maklumat (Menjalankan Tugas)
Prof. Dr. Mohd Juzaiddin Ab Aziz