Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Portal Rasmi UKM

Pendaftar, Bendahari, Ketua Pustakawan, Penasihat Undang-Undang & Ketua Pegawai Maklumat

Pendaftar

Hj. Abd. Razak Hussin
A.N.S., SmSa (UKMalaysia), Msc.HRD (UPMalaya)


Bendahari

Khalijah Hj Bakar
DNS., MBA(Buss.Admin) (SMSU,Kentuckey), BA(Math)(Indiana Uni.) (Bloomington)


Ketua Pustakawan

Wan Suhaimi Ariffin
MLS (Syracuse)., Dip.Lib.Sc. (UiTM)


Penasihat Undang-Undang

YBhg. Prof. Dr. Rohimi bin Shapiee
SSP., LLB (Hons.)(Malaya), LLM (Monash), Ph.D (Manchester)


Ketua Pegawai Maklumat

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Mohamed Amin Embi
DBNS., Dip. Education (TESL) (UKMalaysia), B.A. Hons (First Class) (Brock,Canada), M.Ed. (TESOL.) (Leeds),. Ph.D (TESOL.) (Leeds).

Font Resize
Contrast