Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Portal Rasmi UKM

Timbalan Naib Canselor


Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Akademik & Antarabangsa

Prof. Dato’ Ir. Dr. Mohd. Marzuki bin Mustafa

DBNS, BSc., BEng (Tasmania)., MSc. (UMIST)., Ph.D (Salford)., MIEEE, PEngTimbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Jaringan Industri & Masyarakat

Prof. Dato’ Dr. Imran Ho Abdullah

DBNS., BA (Hons) (Otago)., Dip. Pend (UKMalaysia)., MPhil. (Cantab)., PhD (Otago)., FCCS.,Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Penyelidikan & Inovasi

Prof. Dr. Hj. Mohd Ekhwan Hj. Toriman

B.A (General) (UKM)., B.A (Hons) (UKM)., M.Sc. (Manchester)., PhD (Newcastle Upon Tyne)Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Pelajar & Alumni

Prof. Madya Dr. Hj. Roslee Rajikan

DNS., SmSn (Dietetik) (UKMalaysia)., MSc. (Aberdeen)., Ph.D (Glasgow)

Font Resize
Contrast