HomeResearchProjek Penyelidikan (OUP) PPA

Projek Penyelidikan (OUP) PPA

There are no translations available.

Nama Kod : UKM-OUP-PPA-2008
Tajuk : Projek Penyelidikan (OUP) PPA
Nama Ketua Penyelidik : Prof. Ir. Dr. Riza Atiq Abdullah O.K. Rahmat
Tarikh Mula : 23.05.2008
Tarikh Tamat : 31.12.2008
Jumlah Pembiayaan : RM 170,000
Ringkasan Projek : Tujuan projek ini dibangunkan adalah supaya kakitangan terlibat dengan program sangkutan di Amerika Syarikat (Teaching and Learning Center).Hasil daripada program ini pensyarah akan mendapat pengalaman secara langsung bekerja dan turut serta dalam pengendalian operasi pusat yang dilawati.Kakitangan juga dapat menyertai latihan dan menghadiri persidangan dalam dan luar negara dan membuat jaringan dengan universiti luar negara yang terkemuka.