HomeJadual LatihanCuti Belajar, Peraturan & Penyelidikan

Program Persediaan Cuti Belajar, Peraturan & Penyelidikan

Kursus SLAB khusus untuk kakitangan akademik yang akan bercuti belajar peringkat Sarjana (Master) dan Doktor Falsafah (PhD.)

Bil. Nama Kursus Tarikh
1 Kursus Persediaan Cuti Belajar, Peraturan Penyelidikan Siri 1 22-25 Februari 2012
2 Kursus Persediaan Cuti Belajar, Peraturan Penyelidikan Siri 2 18-21 April 2012
3 Kursus Persediaan Cuti Belajar, Peraturan Penyelidikan Siri 3 11- 14 Julai 2012
4 Kursus Persediaan Cuti Belajar, Peraturan Penyelidikan Siri 4 10-13 Oktober 2012

Hasil Pembelajaran :

 • Peserta kursus dapat membezakan pelbagi reka bentuk penyelidikan kuantitatif dan kualitatif.
 • Peserta kursus dapat mengumpul dan menggunakan pelbagai strategi pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif.
 • Peserta kursus dapat menganalisa data menggunakan perisisan SPSS, SAS, AMOS, WINSTEB dan NVIVO.
 • Peserta kursus dapat menentukan kebolehpercayaan dan kesahan reka bentuk data kuantitatif dan kualitatif.
 • Peserta kursus dapat memaparkan dan mengintreprestasi data kuantitatif dan kualitatif.
 • Peserta kursus dapat mengamalkan etika penyelidikan.

Kandungan :

 • Pengenalan kepada Penyelidikan Kuantitatif dan Kualitatif.
 • Paradigma & Kaedah Penyelidikan Kuantitatif dan Kualitatif.
 • Rekabentuk Penyelidikan Kuantitatif dan Kualitatif.
 • Pengumpulan & Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif.
 • Lain-lain Reka Bentuk Kajian Kuantitatif dan Kualitatif.

 

Permohonan  Kursus Persediaan Cuti Belajar (Peraturan dan Penyelidikan) boleh dibuat melalui Sistem Pengurusan Latihan (eSPel). Sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Puan Rosafizah Binti Mohamed Idrus
Ketua Penolong Pendaftar
Bahagian Pembangunan Sumber Manusia
Pejabat Pendaftar
Tel:  03-89215146
Fax: 03-89215466

Atau,

Encik Omar  Bin Nordin
Bahagian Pembangunan Sumber Manusia
Pejabat Pendaftar
Tel:  03-89214434
Fax: 03-89215466

LAST_UPDATED2