HomeResearchSistem Soal Selidik Pengukuran Perkhidmatan Akademik di UKM

Sistem Soal Selidik Pengukuran Perkhidmatan Akademik di UKM

There are no translations available.

Kod Projek : 11JQ-01-2004
Tajuk : Sistem Soal Selidik Pengukuran Perkhidmatan Akademik di UKM
Nama Ketua Penyelidik : Prof. Madya Dr. Imran Ho Abdullah
Tarikh Mula : Oktober 2004
Tarikh Tamat : Oktober 2006
Jumlah Pembiayaan : RM 64, 376.00
Ringkasan Projek : Dianggotai oleh tujuh (7) ahli penyelidik di mana projek ini membangunkan satu sistem soal selidik yang menekankan kepada prestasi dan kualiti demi memantapkan pembangunan akademik di UKM dari segi perkhidmatan akademik yang diberikan. Hasil sistem soal selidik ini akan digunakan untuk mengukur pencapaian secara berkala dari perkembangannya akan dipantau secara sistematik.

Last Updated on Friday, 03 June 2011 01:17