HomePenyelidikanPembangunan Kursus Atas Talian (online) Untuk Program Pemantapan Tenaga Akademik UKM

Pembangunan Kursus Atas Talian (online) Untuk Program Pemantapan Tenaga Akademik UKM

Kod Projek : 11JQ-002-2003
Tajuk : Pembangunan Kursus Atas Talian (online) Untuk Program Pemantapan Tenaga Akademik UKM
Nama Ketua Penyelidik : Datin Prof. Dr. Siti Rahayah Ariffin
Tarikh Mula : 01.08.2003
Tarikh Tamat : 31.07.2004
Jumlah Pembiayaan : RM 57,800.00
Ringkasan Projek : Membangunkan kursus-kursus yang dianjurkan oleh Bahagian Latihan Akademik, UKM secara atas-talian (online). Kursus-kursus tersebut termasuk kursus di bawah Program Pemantapan Tenaga Akademik, Program Kepimpinan dan Pengurusan Ahli Akademik dan Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK). Keperluan pembangunan kursus Atas-Talian ini adalah untuk :
  • Capaian maklumat mengikut kesesuaian masa dan tempat peserta kursus.
  • Menyediakan latihan dan kursus berasaskan web sejajar dengan pelan strategik UKM untuk mengembangkan maklumat dan bahan elektronik.
  • Pendemokrasian pendidikan dan latihan supaya lebih ramai pensyarah mendapat latihan melalui kursus-kursus yang dianjurkan.
  • Menyelaras dan memantau keberkesanan kursus-kursus yang dianjurkan di UKM.