Location Map

 


View Larger Map

 

Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (BITARA MELAYU)
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel.: 603-8921 5259

Faks.: 603-8925 3340

E-mel: ppbkkm@ukm.edu.my