Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 Insan Jauhari Budi Berbakti

Pusat Sumber

MINI LIBRARY

Pusat Sumber BITARA MELAYU ini dilengkapi dengan bahan-bahan rujukan untuk kemudahan para pelajar termasuklah tesis sarjana, tesis PHD., latihan ilmiah serta buku-buku dalam bidang bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Para pelalar dikehendaki mendaftar untuk menggunakan kemudahan di dalam perpustakaan ini. Perpustakaan ini dibuka mulai 9 pagi hingga 5 petang pada setiap hari kecuali pada hari Sabtu dan Ahad.