Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 Insan Jauhari Budi Berbakti

PROGRAM PENGURUSAN PERSEMBAHAN SENI

Program Pengurusan Persembahan Seni

Program Pengurusan Persembahan Seni menawarkan ilmu berbentuk teori dan aplikasi dalam kajian kebudayaan dan kesenian Melayu. Adunan yang komprehensif antara kedua-dua bidang ilmu ini sesungguhnya berkemampuan melahirkan pakar dalam kajian budaya dan seni Melayu sekali gus berupaya melahirkan graduan yang berfikiran kreatif dan inovatif dalam melestarikan kebudayaan dan kesenian Melayu. Program ini menawarkan program-program Ijazah Sarjana Sastera yang dijalankan secara kerja kursus manakala program-program Ijazah Sarjana Falsafah dan Doktor Falsafah dijalankan secara penyelidikan sahaja.

 

STRUKTUR KURIKULUM

SARJANA SASTERA (PENGURUSAN PERSEMBAHAN SENI)

Kursus Wajib (22 Unit)

SKMP6004 Metodologi Penyelidikan Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

SKMP6023 Seminar Pengajian Melayu

SKMA6013 Teori dan Falsafah Seni

SKMA6023 Pengurusan Seni Persembahan

SKMA6033 Seni Hias dan Tekstil Melayu

SKMA6043 Kritikan Seni Persembahan

SKMA6053 Seminar Seni dan Teknologi Persembahan

 

Tesis Sarjana (12 Unit)

SKMA601C Tesis Sarjana

 

Kursus Elektif (6 Unit)

SKMM6013 Kesusasteraan dan Falsafah Melayu

SKMM6023 Kesusasteraan Lisan

SKMB6033 Seminar Psikolinguistik Bahasa Melayu

SKMB6043 Seminar Sosiolinguistik Bahasa Melayu

Jumlah Unit : 40 unit kredit

 

DOKTOR FALSAFAH (PENGURUSAN PERSEMBAHAN SENI)

SARJANA FALSAFAH (PENGURUSAN PERSEMBAHAN SENI)

Kursus Wajib (8 Unit)

SKMP6004 Metodologi Penyelidikan Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

SKMP6014 Penulisan Akademik Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 

Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi penyelaras program seperti berikut:

Dr. Yusmilayati Yunos

Penyelaras Program Pengurusan Persembahan Seni

yusmila@ukm.edu.my