Peta Lokasi


View Larger Map 

Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (BITARA MELAYU)
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
 

Tel.: 603-8921 5259

Faks.: 603-8925 3340
E-mel: ppbkkm@ukm.edu.my