Bahasa

Penterjemah Google

[google-translator]

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

Penerbitan

Kreativiti 3 Genre: Kepengarangan 12 Penulis

Kreativiti 3 Genre: Kepengarangan 12 Penulis

Pengarang: Mawar Safei
Penerbit: Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM)
Tahun: 2015
Jumlah Halaman: 245
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Bahasa Sastera dan Budaya

Bahasa Sastera dan Budaya

Pengarang: Maslida Yusof, Mohammed Azlan Mis, Yusmilayati Yunos & Mohamad Rodzi Abd. Razak (editors)
Penerbit: Penerbit UKM
Tahun: 2015
Jumlah Halaman: 230
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Inilah Karangan Saya

Inilah Karangan Saya

Pengarang: Mawar Safei
Penerbit: Penerbit UKM
Tahun: 2014
Jumlah Halaman: 174
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Fosil Dialek Melayu Hulu Pahang

Fosil Dialek Melayu Hulu Pahang

Pengarang: Mohd Tarmizi Hasrah, Rahim Aman, Shahidi A. Hamid
Penerbit: Penerbit UKM
Tahun: 2014
Jumlah Halaman
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Persuratan Melayu : Tradisional ke Moden

Persuratan Melayu : Tradisional ke Moden

Pengarang: Sahlan Mohd. Saman & Shairul Bahri
Penerbit: Penerbit UKM
Tahun: 2014
Jumlah Halaman: 228
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Etnosentrisme dalam Syair-Syair Perang Melayu-Belanda

Etnosentrisme dalam Syair-Syair Perang Melayu-Belanda

Pengarang: Zubir Idris
Penerbit: Penerbit UKM
Tahun: 2013
Jumlah Halaman: 248
Rujukan/Muat TurunKlik di sini