Bahasa

Penterjemah Google

[google-translator]

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

Kakitangan Sokongan

Pn. Rohani Hamid

  • rhani@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Pembantu Tadbir (Siswazah, Program Persuratan Melayu)


Pn. Wan Norasyikeen Wan Ludin

  • syikeen@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Pembantu Tadbir (Pra Siswazah, Program Pengajian Bahasa Melayu)