Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL)

Kepakaran

Dr. Sharina Abdul Halim

 • Pengerusi PPL & Ketua Program Penyelidikan, Warisan Budaya dan Kelestarian Sosial
 • (+603) 89217649
 • sharinahalim@ukm.edu.my

Pengkhususan
Sosiologi Alam Sekitar & Pemuliharaan Warisan Budaya

Prof. Dr. Norhayati Ahmad

 • Ketua Program Penyelidikan, Warisan Kepelbagaian Biologi
 • (+603) 89214047
 • norhayatiahmad@ukm.edu.my

Pengkhususan
Herpetologi, Biologi Pemuliharaan

Dr. Tanot Unjah

 • Ketua Program Penyelidikan, Warisan Geologi & Landskap
 • (+603) 89214717
 • tanot-u@ukm.edu.my

Pengkhususan
Kajian Landskap & Geologi Pemuliharaan

Dr. A. Aldrie Amir

 • Ketua Program Penyelidikan, Integriti Alam Sekitar
 • (+603) 89214153
 • aldrie@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekologi & Biologi Pemuliharaan

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo

 • Felo Penyelidik
 • (+603) 89214853
 • ikomoo@ukm.edu.my

Pengkhususan
Geobencana, Geologi Pemuliharaan, Sains Kelestarian

Prof. Emeritus Dr. Mohd Shafeea Leman

 • Felo Penyelidik
 • (+603) 89215592
 • shafeea@ukm.edu.my

Pengkhususan
Paleontologi & Geologi Pemuliharaan

Prof. Dr. Che Aziz Ali

 • Felo Penyelidik
 • (+603) 89214145
 • che@ukm.edu.my

Pengkhususan
Sedimentologi & Geologi Pemuliharaan

Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed

 • Felo Penyelidik
 • (+603) 89215392
 • kamal@ukm.edu.my

Pengkhususan
Sedimentologi & Geologi Pemuliharaan

Dr. Juliana Senawi

 • Felo Penyelidik
 • (+603) 89214149
 • julianas@ukm.edu.my

Pengkhususan
Zoologi, Mammalogi & Biologi Pemuliharaan

Dr. Lim Chen Kim

 • Felo Penyelidik
 • (+604) 9591207
 • kim@ukm.edu.my

Pengkhususan
Virtual Reality Sustainability, Digital Heritage Conservation, E-Tourism

Prof. Dato’ ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar

 • Felo Penyelidik
 • (+603) 89214152
 • mazlin@ukm.edu.my

Pengkhususan
Kimia Sekitaran

Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta

 • Felo Penyelidik
 • (+603) 89217634
 • gohchoota@ukm.edu.my

Pengkhususan
Governans dan Keselamatan Kimia

Dato’ Shaharuddin Mohamad Ismail

 • Felo Penyelidik
 • (+603) 89214514
 • dinshah@ukm.edu.my

Pengkhususan
Perhutanan

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff Mohamad

 • Felo Penyelidik
 • (+603) 89213110
 • pakteh48@yahoo.com

Pengkhususan
Botani & Biologi Pemuliharaan

En. Othman Ayeb

 • Felo Bersekutu
 • (+604) 9591207
 • rimbawi@gmail.com

Pengkhususan
Geo dan Eko Pelancongan

Translate »