Integriti Alam Sekitar

Peningkatan pembangunan, kenderaan, taraf hidup dan bilangan penduduk serta aktiviti telah  menyumbang kepada kemerosotan kualiti alam sekitar.

Memantau kualiti alam sekitar dan kehidupan masyarakat melalui penyelidikan:

  • Pengurusan sisa, kualiti air, sumber air bawah tanah dan kualiti udara merupakan subjek sekitaran yang perlu ditangani segera.

  • Kesan perubahan sekitaran kepada masyarakat dan sumber tabii langkawi.

Mencadangkan plan pemulihan bagi memastikan Langkawi menjadi pulau lestari dan model pembangunan lestari.