Bengkel Penglibatan Komuniti dan Pihak Berkepentingan

10-11/4/2021: Bengkel Penglibatan Komuniti dan Pihak Berkepentingan (Citizen Assembly) di Langkawi bagi Projek ASM-EPU Water Sector Transformation Plan 2040 di bawah Taskforce Climate Change Impact & Adaptation. Perbincangan melibatkan 4 sesi iaitu bersama NGO, Agensi kerajaan, swasta/industri dan komuniti.