Perkasa Kerjasama Pintar Kerajaan, Ilmuwan Demi Kesejahteraan Negara