Profil

Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL) terletak di Kampus Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Langkawi UNESCO Global Geopark. PPL adalah pusat terfokus di bawah Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) UKM, berperanan menjalankan penyelidikan dan perkhidmatan akademik berkaitan pemuliharaan warisan terintegrasi dan pembangunan geopark.

 

  • Visi

Untuk menjadi pusat kecemerlangan penyelidikan dan pembangunan mengenai sumber tabii, budaya dan tradisi setempat serta pusat rujukan pembangunan lestari wilayah.

 

  • Misi

Cemerlang dalam penyelidikan dan perkhidmatan bagi pembangunan sumber tabii dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat setempat

 

  • Peranan

Menjalankan penyelidikan sains kelestarian dan menyediakan khidmat pakar berkaitan pemuliharaan warisan terintegrasi dan pembangunan geopark:
» Menjalankan penyelidikan dan perundingan mengenai pembangunan lestari wilayah dan pelancongan ilmu
» Mempengaruhi dasar tempatan dan negara dalam isu pendekatan terintegrasi dan governans
» Mempelopori gagasan sains geopark sebagai peraga pembangunan lestari wilayah
» Memperkasa pengajian siswazah dan pembangunan keupayaan pelbagai pihak berkepentingan

 

  • Struktur

– Logo PPL, klik di sini.