Projek Penyelidikan

Projek Penyelidikan Baru 2017

Bil. Tajuk Ketua Projek Tempoh Peringkat Sumber Dana
1.                     UKM Campus Tree ID and Hazardous Trees Assessment

(TD-2016-010)

Dato’ Shaharuddin Mohamad Ismail 01/01/2017–

31/12/2017

Universiti Dana Penyelidikan Top Down (Jangka Pendek)
2.                     The Fundamentals of Malaysia’s Mangroves: Dynamics, Connectivity and Complexity

(FRGS/1/2017/WAB07/UKM/02/1)

Dr. Ahmad Aldrie Amir 15/8/2017-

14/8/2020

Kebangsaan

 

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)

 

Projek Penyelidikan 2017

Bil. Tajuk Ketua Projek Tempoh Peringkat Sumber Dana
1.                     Disrupted Ecosystem Connectivity and Ecological Dynamics of the Tidal Wetland Complex: A Pressing Issue for Natural Heritage Conservation

GUP-2014-032

Dr. Ahmad Aldrie Amir 01/08/2014 – 31/07/2017 Universiti Geran Universiti Penyelidikan UKM
2.                     Pembangunan Lestari Sumber Warisan untuk Kesejahteraan Masyarakat Setempat

AP-2014-007

Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed 01/08/2014 – 31/01/2017 Universiti Arus Perdana UKM
3.                     Kesan Kedinamikan Pembangunan Fizikal Terhadap Sumber Warisan dan Alam Sekitar Langkawi

LIV-2014-02

Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed 15/11/2014 – 14/02/2017 Universiti Makmal Alami UKM
4.                     Kesesuaian Tapak Warisan Geologi dan Landskap untuk Pembangunan Lestari Wilayah di Barat Laut Semenanjung Malaysia

FRGS/2/2014/STWN06/UKM/01/1

Prof. Dr. Che Aziz Ali 01/12/2014 – 31/05/2017 Kebangsaan Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), KPM
5.                     Kajian Pendekatan Bukan Berstruktur dalam Menangani Isu Banjir di Kawasan Bandar Membangun

GUP-2015-030

Dr. Tanot Unjah 01/06/2015 – 31/05/2017 Universiti Geran Universiti Penyelidikan UKM
6.                     Memperkasakan Program Lestari Rakyat Melalui Siri Modul Ecosystem Discovery Journey (EDJ)

AP-2015-014

Dato’ Shahruddin Mohd Ismail 01/01/2016 – 31/12/2017 Universiti Arus Perdana UKM
7.                     Pemetaan dan Pencirian Gua-Gua di Langkawi Geopark

LIV-2015-03

Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed 16/02/2016 – 15/02/2018 Universiti Makmal Alami UKM
8.                     Biodiversity and Biogeography of Bats in Langkawi Archipelago

GGPM-2016-039

Dr. Juliana Senawi 01/05/2016 – 30/04/2018 Universiti Geran Galakan Penyelidik Muda UKM
9.                     Southeast Asian Bat Conservation: Research Methods and Design

XX-2016-004

Dr. Juliana Senawi 16/11/2016 – 15/11/2017 Antarabangsa Texas Tech University, United States