Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL)

Direktori

Dr. Sharina Abdul Halim


Prof. Dr. Norhayati Ahmad


Dr. Tanot Unjah


Dr. A. Aldrie Amir


Dr. Lim Chen Kim


Nur Amira Ahmad

  • (+603) 89214158
  • nuramira@ukm.edu.my

Nik Mohd Noor Faizul Md. Saad


Wan Daraputri Razali


Nazren Leman


Asbiyatulaida Derahman


Wan Mohd Nazir Wan Taha


Mohd Fuad Tepit


Muhammad Nikman Ahmadan


Nor Mazni Md. Zaini


Nor Amilia Che My


Translate »