Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL)

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Penolong Pegawai Sains

Wan Mohd Nazir Wan Taha


Translate »