Warisan Budaya dan Kelestarian Sosial

Langkawi adalah tempat terbaik untuk mengkaji pembangunan sosio-ekonomi yang berlaku dalam satu kawasan yang kecil dengan sumber yang terhad dalam masyarakat kepulauan.

Masyarakat yang kaya dengan legenda dan cerita-cerita rakyat.

Banyak maklumat berkenaan sejarah awal tanah melayu yang mempunyai hubungan ekonomi, budaya dan politik dengan kerajaan-kerajaan kuno.

Kegiatan ekonomi tradisionaln masih diamalkan walaupun sebahagian menjalankan aktiviti berkait pelancongan.

PPL juga menumpukan kepada kajian keseimbangan di antara keperluan sumber untuk pembangunan dan pemeliharaan sumber warisan tabii.