Warisan Kepelbagaian Biologi

Langkawi kaya dengan kepelbagaian fauna dan flora.

Langkawi juga mempunyai hutan yang tumbuh dari paya bakau hingga ke sub-pergunungan.

  • Keistimewaan Langkawi yang mempunyai hutan bakau yang tumbuh di atas batu kapur.
  • Masih banyak spesies yang belum diperihalkan dan memerlukan kajian berterusan. Spesies endemik dan langka boleh ditemui.